најбоља фејсбук објава

Влада дијелила станове као Сула Радов – жито!

3453

Све ово подсјећа на далеку нашу традицију када је Сула Радов дијелио жито (помоћ из Русије) по принципу: „Коме Бог дао – дао му и Сула Радов; коме Бог није дао – није му дао ни Сула!

Пише: проф. др Ђорђије Блажић

Актуелност расподјеле стамбених кредита и станова носиоцима јавних функција отвара низ, прије свега, системских, али и конкретних правних питања.

  • Који је законски правни основ за доношење спорне Одлуке Владе?
  • Да ли је Влада прекорачила уставна овлашћења и нарушила уставни принцип подјеле власти, уређујући ове односе за носиоце законодавне, судске, тужилачке и других функција власти ?
  • Да ли Влада може имати овлашћења да додјељује станове и кредите – појединцима из других државних органа, или је то право сваког органа да својим запосленим решава стамбена питања ?
  • Да ли је правило јавног оглашавања расподјеле средстава за решавање стамбених питања функционера постало изузетак а изузетак, без јавног оглашавања, постало правило?
  • Да ли је Комисија прекорачила своја овлашћења и доносила и незаконите одлуке?
  • Да ли је било изузећа чланова комисије када се одлучивало о додјели станова њима?

Још много других отворених питања, укључујући чак и злоупотребе службеног положаја и одговорност носилаца јавних функција, с обзиром коме су све додјељивана средства и станови, чак и лицима која су имала ријешена стамбена питања.

Дубоке правне дилеме у маленој али дубокој „земљи“ Црној Гори. Свакако и не једина појава за чувену рубрику Риплија „Вјеровали или не“! Уосталом, процијените сами из садржине Одлуке!

Ипак, једна добра ствар се десила што је скинута „тајност“ са ове одлуке, јер ваљда порески обавезници који финансирају јавно-правне органе и њихове функционере, морају имати право увида како се троши новац пореских обавезника!

Све ово подсјећа на далеку нашу традицију када је Сула Радов дијелио жито (помоћ из Русије) по принципу: „Коме Бог дао – дао му и Сула Радов жито; коме Бог није дао – није му дао ни Сула жито!“