народна радионица

222 типа мушкарaца у Црној Гори

1867

Сакупио: Милутин Вујисић Сокос

Абеза, аветиња, авијес, азгин, аладроб, арџија, алаушан, асулник, аџаит, ајван

Букаџија, баљемез, бадавџија, бастадур, басташник, бестија, бизин, биштек, блавор, боклук, брмуљак, брзопрда, булумаћ, богобитина, белајник, баксуз

Вакијер, веретизан, вјетромуша, вошња, вјетропир

Говнар, гавлет, галиот, геак, герељ, гњијев, грдило, гузичар, гутлаћ, гњилогуз

Дркаџија, дегенек, дрипац, домишљан, дочеклија, дудук, дембељ

Ђилкош, ђутурум, ђаволодроб

Екаџија

Жидњак, жмуропизд, женскарош

Заглабало, замлата, замузењак, звијук, згодаџија, здурљивњак, зорлија

Изнемагало, илавко, ишчиљак, инаџија, ибретник, испрдак

Јадов, јајара, једвачек, јурук, јебигуз

Курвар, кешеш, куквега, купитрања, куреп, кутараћ, каштиганик, куротрес, курајбер, кутњик

Локаџија, лакац, лакосјеник, лакоћемовић, лузбар, лијенштина, ладокур, лапандаћ, лисац

Љубогуз

Млатикур, маија, маштрач, мелемник, мучногуз, мекобразник, манитаћ, мрчо, мађуп, мрцина, мудоња

Набигуз, накарет, натрчица, неасул, недотавник, несмајник, несојник, неудреник, нечемурник, никоговић, ништавило

Њутро, њуња

Обличаник, осмудак, ошклапиле, ошкламгузиле, образлија, оштрач

Поган, палаврк, паприкур, пичкопреж, пексин, печа, печобразник, поганштина, пожмиреп, помамљеник, пометина, прндусаћ, прдомуша, поруганије, пошњувара, прдогласа, преваћеник, прибигуз, прибуз, пришипетља, приспјенак, прндељак, пицмољак, пудина, пичколиз, путраш, пецомуд, пиздило

Рмпалија, рудореп, рвачник, репезаћ, разулареник, римац, рогоња

Суплак, саграило, самотник, сулудник, самирник, свашточиња, сирјак, скорељак, смлатина, сувогузиле, суженица, сустримак, сувомуд, стрецомуд, скитница, саклетник, сиришњак

Тањевић, тврдигуз, тељизгаћ, тешкосјеник, тртењак, тувијерник, туткун, тутукач, тентаћ, теслак

Ћеса, ћупат

Угурсуз, успаљеник, улубак, употник, уклетник, угасник, утреник, ушљомуд, уштва, ушлепак

Факин, фаслаче, факијер, фираун, фиштигуз, фуњара, фиштек, фузле

Хохштаплер

Цкврња, цуцлаш, цоцаљ

Чактало, чунгар, чувипизда, чивитњак

Џара, џимрија, џенабет, џукела

Шиљокур, шмокљан, шмута, шњувар, шишњар, шуловетник, шуша, шароња, шегач, шерет