СКИДАЊЕ ПРАШИНЕ

Гувно – мјесто окупљања људи, али и вјештица!

3333
Гувно у селу Дујева крај Скадаарског језера, на имању Раја Ђурашковића (снимљено јуче)

Гувно – мјесто на коме се врши жито, или сакупља вода; у настањеним планинским или другим врлетима мјесто на коме се људи састају, друже, договарају и играју. Одредила га је неприступачна и негостољубива конфигурација тла. То је мали хоризонтални плато ограђен, најчешће, каменом.

Историчар Зоран Зековић каже да гувно има историјски значај за Црну Гору. Гувно је, када су куће биле мале и није било мјесто за већа окупљања, било идеално за разговоре. Мјештани су колективно градили гувно које би постајало друштвени центар. Има облик круга и унутар њега „поглавица“ са сељанима, расправља о горућим друштвено-политичким темама.

Вук Караџић о гувну: “У Црној Гори а и онуда по приморју гувна су постављена и околомеђена каменом. Онамо се највише по гувнима и игра (јер су многе куће по таквој врлети да ваља тражити мјесто гдје се може играти), а и људи по коломату њиховоме сједе и договарају се за различне ствари.“

Гувно је једно од мјеста на коме се, по народном вјеровању, радо састају демони, посебно они зли, и то најчешће вјештице. По народном вјеровању вјештице се редовно састају 1. марта и о јесењој равнодневници, у глуво доба ноћи, али их има и у другим данима.

Вјештица каже другарицама прије узлијетања: “Ни о трн, ни о грм, већ на пометно гувно“.

О гувну се још каже: „Међу оне ствари које дјевојци не могу допасти броји се онамо и гувно.“