објектив

Еколошке љепотице ревије „Исток“

1897

Милица Вељковић