објектив

Еколошке љепотице ревије „Исток“: Милена Дашић

1958