Скидање прашине

БОРИСЛАВ ПЕКИЋ: Наше најјаче везе су са Византијом!

1814

Наш сарадник Ранко Павићевић је новембра 1987. године на Цетињу направио интервју са  Бориславом Пекићем (1930-1992) коме је тада уручена Његошева награда. На питање: „Ваш књижевни опус у доброј мјери садржи биће византијске цивилизације; откуда та опсесија?“, Пекић је рекао:

-Зашто би то била опсесија у смислу нечег неприродног, па и болесног, ако не тек бизарног. То је просто увиђање једне стварности која се због многобројних историјских околности никада довољно није ни познавала. Хтјели или не хтјели, ми духовно припадамо медитеранском југоистоку. Ми имамо колективну меморију која нас са Византијом повезује више него са Западом, премда са Запада, данас, с правом, више очекујемо.  Али, нема никаквог разлога да се човјек због будућности одриче прошлости. Оне сасвим добро иду заједно, све док над обома не почнемо да вршимо насиље.

(интервју са Пекићем, објављен је недавно у књизи Павићевићевих интервјуа „Знакови времена“)